Tag Archives: order

Fullständig ju-jutsufiering

12 Jun

Nu har det hänt. Efter vårens intensiva träning för att nå målet att ta svart bälte har det slutligen skett. Jag får impulsen att buga så fort jag ska gå in i ett rum. Oftast hinner jag hejda mig. Sedan tidigare har jag svarat ”Hai!” om någon bett mig göra något och jag tolkat det som en order, omän något inlindad. Men nu kom den automatiska bugningen. Undrar var det här ska sluta…